-formulier herroeping

-formulier herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan  atholin

          afdeling klantenservice

          Rozemarijnstraat 44

          3231AL  BRIELLE

 

 

  • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

  • Besteld op.................................  Ontvangen op...................................             
  •                                                                          (datum invoeren) 

 

  • Naam/Namen .....................................................................................

 

 

  • Adres .................................................................................................

 

  • Handtekening ......................................................................................

 

 

  • Datum...................................................

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is